Select Page

Brothers Road: Türkçe

Biz uluslarası, dinlerarası, akran destekli bir derneğiz

Kendi İç İyileşmemiz ve Kişisel Büyüme Yolculuğumuz

Eşcinsel çekim bizim düşmanımız değildir. Bu bizim savaşımız veya katlanmamız gereken bir geçit değildir. Birçok şekilde, eşcinsel etkileşim bizim öğretmenimiz olabilir; ancak bu kendimiz hakkında ve bitmemiş işimiz hakkında ne öğreteceğini dinlemeye gönüllü olursak mümkün olur.

Olumlu Olanı Kucakla

Aslında, gördük ki kendi eşcinsel etkleşimlerimizde kucaklayabileceğimiz olumlu ve sağlıklı birçok nokta var– takip etmek veya geliştirmekle ilgili doğal dürtümüz gibi:

 • Anlamlı arkadaşlıklar ve kardeş sevgisi
 • Bağlantı, ait olma ve toplum
 • Maskülenlik
 • Gerçeklik ve incinebilirlik
 • Ve birçok kez yaratıcılık, hassasiyet, empati ve ruhanilikle ilgili içsel lütuflarımız.

Olumsuz Olana Teslim Ol

Aynı zamanda, eşcinsel etkileşimlerimizle ilgili olan tüm olumsuz ve sağlıksız etkileşimlere teslim olma ihtiyacımızın farkındayız— sıklıkla şu öğeler gibi:

 • Şehvet
 • Takıntılar
 • Cinsel “dışa vuruşlar”
 • Kendinden nefret veya utanma

Bizim yolculuğumuz

Hedeflediğimiz büyüme gerçek hislerimizi saklayarak veya baskılayarak asla gelmez (Fakat bu en uç noktada, her cinsel arzunun dizginsiz hoşgörü ile karşılanması anlamına gelmez).

Bunun yerine, destekleyici, teskin edici benzer düşünüşteki kardeşlerimizden oluşan topluluğumuzda kendini keşif, içsel iyileşme ve kişisel gelişimi destekleyici bir yolculuğa yöneliyoruz.

Bu yolculuğun temeli dört alanda odaklanmaktadır: Maskülen olma, Gerçeklik, İhtiyaçların Karşılanması,veTeslim Olma( Masculinity, Authenticity, Needs Fulfillment, Surrender: MAN’s work= Erkeğin işi

Maskülen olma

 • Biz maskülen olma ile ilgili içsel hissimizi geliştirdik- derinden biliyorduk ki biz içsel olarak “yeterince erkeğiz.”
 • Biz erkeklerin daha geniş olan dünyasına kişilerarası bağlantılarımızı geliştirdik; zira derinden biliyorduk ki biz tam olarak erkek toplumuna aittik.
 • Kadınlarla “diğer” olarak daha sağlıklı ilişkiler geliştirdik. Aynı zamanda, “altın” erkekliğimizde sağlam bir şekilde topraklanmış kaldık.

Gerçeklik

 • Biz duygularımıza gerçek bir bağlılık duymayı öğrendik- özellikle de temel duygular olan mutluluk, üzüntü, korku ve öfke.
 • Kendimizle gerçek ve incinebilir olmamızla sonuçlanabilebilecek duygusal riskleri aldık, ve diğerlerine güvendik.
 • En sağlıklı, en otantik benliklerimiz olmak için eski yaraları iyileştirme ve geçmişin acılarının ötesinde büyümeye başladık.

İhtiyaçların Karşılanması

 • Bazı eşcinsel ihtiyaçlar ve uyarılarda altta yatan gerçek ihtiyaçlarımızı keşfettik.
 • Temel ihtiyaçları gerçek ve iyileştirici şekilde karşılayabilmek için gerekli riskleri aldık.
 • Özellikle, şunu bulduk ki kendini kabullenme, kendine saygı, aşk, arkadaşlık, destek ve aidiyet yerine konulamaz temel ihtiyaçlardır.

Teslim Olma

 • Eski kalıpları değiştirmeye ya da hayatlarımızı farklı yaşamaya karşı içsel direncimizi bıraktık.
 • Biz teslim olma prensibini yaşadık- kendi isteğimizi ve hayatlarımızı Allah’a teslim ettik- ki böylece Allah’ın bizim olmamızı istediği erkeğin tanımına daha fazla uyabilmemiz mümkün oldu

 • Bizi sağlıksız şekillerde kilitli tutan eski var oluş yolları, zararlı düşüncelere ve davranışlara teslim olduk.

 • Özellikle, hemcins şehvetine teslim olmalıydık. Kendi maneviyatı, ahlakı, evlilik planları veya öz saygıya aykırı hemcins şehveti ve benzeri cinsel davranışlara devam edenlere içsel iyileşme veya kişisel büyümenin hiçbir miktarı yeterli gelmez.

 • İçsel odağımızı dışa, Tanrı’ya ve başkalarına hizmet etmeye doğru kaydırmaya başladığımızda anlam ve hatta daha yüksek bir amaç bulduk ya da bu yolculuğa çıktık.