Select Page

Brothers Road: Polski

Jesteśmy międzynarodową, międzywyznaniową społecznością partnerską.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową i międzywyznaniową wspólnotą wsparcia dla mężczyzn z odczuciami homo – lub – biseksualnymi, którzy, z powodu własnych, głęboko osobistych powodów, zazwyczaj nie akceptują, lub nie identyfikują się z etykietką „gej”, szukając w zamian rozwiązania kryjących się za tym problemów i przyjęcia autentycznej męskości.

To nie oznacza że zaprzeczamy, albo tłumimy nasze „prawdziwe ja”. Wręcz przeciwnie.

Mężczyźni odczuwający pociąg do tej samej płci, wspierający siebie nawzajem w sposób afirmatywny, zgodnie z wyznawaną wiarą, wartościami, moralnością i życiowymi celami.

Nasza droga

Tak naprawdę, jesteśmy w swoistej podróży, w trakcie której odkrywamy i adresujemy zasadnicze problemy o charakterze środowiskowym i relacyjnym, które mogły nas doprowadzić do odczuwania niechcianego pociągu seksualnego do osób tej samej płci.

Nasza podróż skupia się na 4 obszarach: Męskości, Autentyczności, Zaspokajaniu Potrzeb oraz Powierzeniu/Poddaniu się (Sile Wyższej). W języku angielskim te 4 obszary tworzą skrót „MANS”, i dlatego są nazywa się je tzw. pracą MANS („MANS work”), lub też pracą mężczyzn („men’s work”).

Nasz sukces

Zachęcamy do odważnej osobistej pracy rozwojowej, oraz duchowej i emocjonalnej podróży we wspierającej wspólnocie podobnie myślących braci.

Co zyskujemy?

  • Pociąg do własnej płci. Wielu z nas dostrzegło pewną zmianę natury naszej seksualności na przestrzeni czasu; ewentualnie tego, jak jej doświadczamy, włączając w to zmniejszenie intensywności lub częstotliwości odczuwania pociągu do własnej płci.
  • Braterstwo. Doświadczyliśmy większego poczucia przynależności i braterstwa do świata mężczyzn.
  • Poczucie własnej wartości. Zwiększyło się nasze poczucie własnej wartości, a zmniejszyło się lub zanikło poczucie wstydu.
  • Zachowania seksualne. Ci z nas, którzy zmagali się z destrukcyjnymi i niekontrolowanymi zachowaniami seksualnymi, często je zredukowali lub nawet całkowicie wyeliminowali.
  • Single i celibat. Wielu z nas odkryło zupełnie nowy poziom pokoju i spełnienia poprzez przyjęcie samotnego życia w celibacie, rozumianego jako powołanie zgodne z naszą wiarą, wartościami i moralnością.
  • Małżeństwo i pociąg do płci przeciwnej. Wielu z nas odkryło nowy wymiar więzi i miłości małżeńskiej oraz w rodzinie. Inni odkryli nowy lub zwiększony romantyczny i seksualny pociąg do płci przeciwnej.
  • Wiara. Wielu z nas odkryło lub odnowiło sens pojednania z Bogiem, wzrost w wierze i dużo większe poczucie Jego bezwarunkowej miłości do nas.
  • Pokój. Być może ponad wszystko znaleźliśmy wewnętrzny pokój – w zgodzie z naszą identyfikacją seksualną, uczuciami i zachowaniami, z naszymi głębokimi przekonaniami, wiarą, moralnością i celami życiowymi.

Nasz wybór

Tak, reprezentujemy ważną alternatywę dla gejowskiej tożsamości i stylu życia. To jest nasz wybór. Mamy prawo dążyć do szczęścia tak, jak je widzimy, zwłaszcza gdy to dotyczy czegoś tak osobistego jak nasza seksualność, nasza wiara, nasze emocje i nasze relacje.

Równocześnie szanujemy prawo innych do dążenia innymi drogami do pokoju/ równowagi wewnętrznej. Wierzymy w dyskurs obywatelski i wzajemny szacunek, nawet i zwłaszcza wtedy, gdy się różnimy i nie ze wszystkim zgadzamy.