Select Page

Brothers Road: Polski

Jesteśmy międzynarodową, międzywyznaniową społecznością partnerską

Przekonania i Wartości

Cenimy wzajemny szacunek

Bracia Na Drodze Mniej Uczęszczanej (ang. Brothers on a Road Less Travelled) za największą wartość uważają szacunek dla godności i wolnej woli jednostki, niezależnie od jej seksualności lub sposobu wyrażania tej seksualności w jej życiu. Nikogo nie wykluczamy. Witamy z zadowoleniem i szacunkiem ludzi różnych wyznań, narodowości, dróg życiowych, którzy dobrowolnie mogą sprawdzić, co nasza społeczność ma do zaoferowania.

Cenimy wolny wybór

Popieramy prawo wszystkich, którzy doświadczają pociągu do tej samej płci, do wyboru własnej tożsamości seksualnej i sposobu jej wyrażania.

Cenimy ścieżki odkrywania samych siebie

Wykraczamy nawet poza samoakceptację, dążąc do afirmatywnego wyrażenia pociągu do tej samej płci, w sposób zgodny z naszą wiarą, wartościami, moralnością i celami życiowymi. Kontynuujemy wewnętrzną „podróż” poprzez własne poszukiwania, wewnętrzne uzdrowienie i osobisty rozwój wewnętrzny we wspierającej i afirmatywnej społeczności podobnie myślących braci.

 • Siła woli nie wystarczy. W pełni rozumiemy, że nasz pociąg seksualny nie jest kwestią naszego wyboru i nie może być zmieniony poprzez siłę woli, czy po prostu poprzez nasz swobodny wybór (choć, oczywiście, możemy wybrać, czy i w jaki odpowiemy na nasz pociąg).
 • Tłumienie uczuć nie zadziała. Wzrost, którego szukamy, nigdy nie przychodzi poprzez ukrywanie, czy tłumienie naszych prawdziwych uczuć, czy autentycznych potrzeb (ani też, z drugiej strony, poprzez niepohamowaną pobłażliwość w stosunku do każdego seksualnego pragnienia).

Seksualność może być „płynna” (zmienna)

Chociaż nie jest to doświadczenie powszechne, wielu z nas odkryło, że natura naszego pociągu seksualnego może się zmieniać w czasie – czasami głęboko – jako rezultat naszego osobistego wzrostu i wewnętrznego uzdrowienia.

 • Więcej spokoju. Wielu z nas odnalazło więcej pokoju, miłości, braterstwa i samoakceptacji – nawet jeżeli nasza seksualność nie zmieniła się w znaczący sposób.
 • Zmniejszenie homoseksualnej żądzy i wewnętrznego „rozstrojenia”. Wielu z nas zauważyło, że pociąg homoseksualny stał się mniej obezwładniający, mniej bolesny, a czasami nawet rzadszy i mniej intensywny.
 • Zdrowsze relacje z płcią przeciwną. Wielu z nas doświadczyło znaczącego uzdrowienia naszych uczuć w stosunku do kobiet. Niektórzy odnaleźli nowe albo zwiększone romantyczne i seksualne zainteresowanie płcią przeciwną lub większe pragnienie tradycyjnego małżeństwa i rodziny.

Różnorodność osobistych doświadczeń

Uznajemy, że znaczące zmiany w seksualności, wewnętrznym uzdrowieniu lub osobistym wzroście nie są uniwersalnym doświadczeniem każdego, kto uczestnicy w opisywanej przez ans tutaj podróży.

 • Brak tzw. zasady 180 Stopni. Kiedy następują zmiany w seksualności, to prawie nigdy nie są to zmiany o 180 stopni, tj. od bycia w 100% osobą homoseksualną do bycia w 100% heteroseksualną lub od stanu ciągłej żądzy do jej zupełnego braku.
 • Bez gwarancji. Tak, jak z każdym wewnętrznym uzdrowieniem i osobistym wzrostem, nie ma stuprocentowo gwarantowanych efektów tego typu pracy.
 • Bez winy. Brak upragnionego poziomu lub typu zmiany, nigdy nie może być traktowany jako indywidualne niepowodzenie, błąd, albo niewystarczające pragnienie lub wysyłek.

Bez nienawiści

Nie żywimy żadnej urazy do osób lub społeczności LGBT. To nasi bracia i siostry. Ich doświadczenia i problemy są bardzo często podobne do naszych. Wybieramy po prostu inny sposób podejścia do pociągu do osób do tej samej płci.

 • To nie choroba. We reject any notion that homosexuality is a mental illness, mental disorder, disease, sickness, or in need of a “cure.”
 • Brak przymusu. Odrzucamy każdy pogląd stanowiący, że homoseksualizm jest chorobą umysłową, zaburzeniem umysłowym, innego typu chorobą lub też, że wymaga leczenia.
 • Brak zawstydzania. Odrzucamy jakąkolwiek formę zawstydzania, odrzucania, dyskryminacji, gróźb, dokuczania, lżenia, szkodliwych lub zniechęcających technik terapeutycznych, które nie szanują ludzkiej godności i wartości.
 • Brak odrzucenia. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek praktykom odrzucenia dokonywanego przez członków rodziny, społeczności religijne, grupy społeczne, na podstawie stwierdzonej albo wyrażanej orientacji seksualnej.