Select Page

Brothers Road: Polski

Jesteśmy międzynarodową, międzywyznaniową społecznością partnerską

Nasza podróż wewnętrznego uzdrowienia i osobistego wzrostu

Pociąg do osób tej samej płci nie jest naszym wrogiem. Nie jest bitwą, którą musimy stoczyć, ani krzyżem, który mamy dźwigać. Odkryliśmy na wiele sposobów, że odczucia homoseksualne mogą być naszym nauczycielem, jeżeli chcemy usłyszeć to, czego chcą nas nauczyć o nas samych i o naszej niedokończonej „pracy”.

Przyjmij to, co pozytywne

W rzeczywistości odkryliśmy, że istnieje dużo pozytywnych i zdrowych aspektów w pociągu do osób tej samej płci, które możemy przyjąć, jak np. nasze naturalne dążenie do rozwoju:

 • Znaczące przyjaźnie I braterska miłość
 • Kontakt, przynależność i wspólnota
 • Męskość
 • Autentyczność i wrażliwość
 • I częstokroć nasze wrodzone zdolności, jak kreatywności, wrażliwości, empatii i duchowości.

Poddaj to, co negatywne

Równocześnie, uznajemy naszą potrzebę poddania tego wszystkiego co negatywne i niezdrowe w pociągu do tej samej płci. Chodzi o:

 • Lubieżność
 • Obsesje
 • Seksualne “odpalania się”
 • Nienawiść do samego siebie i wstyd

Nasza podróż

Wzrost, którego szukamy, nigdy nie przychodzi poprzez ukrywanie, czy tłumienie naszych prawdziwych uczuć lub autentycznych potrzeb (ani też, z drugiej strony, poprzez niepohamowaną pobłażliwość w stosunku do każdego seksualnego pragnienia).

W zamian idziemy drogą samo odkrywania, wewnętrznego uzdrowienia i osobistego wzrostu we wspierającej, afirmatywnej wspólnocie podobnie myślących braci.

Rdzeń naszej podróży obejmuje 4 obszary: Męskość, Autentyczność, Zaspokajanie Potrzeb i Poddanie/Powierzenie. (w języku angielskim, te 4 idee tworzą skrót „MANS”, dlatego nazywamy je „Pracą MANS”, lub po prostu pracą mężczyzn).

Męskość

 • Rozwinęliśmy nasze wewnętrzne poczucie męskości – w głębi duszy wiedząc, że „wystarczamy” jako mężczyźni”, że jesteśmy mężczyznami w pełni. ”
 • Rozwinęliśmy nasze międzyludzkie kontakty w szerszym świecie mężczyzn – w głębi duszy wiedząc, że w pełni należymy do wspólnoty mężczyzn.
 • Nawiązaliśmy zdrowsze relacje z kobietami jako „innymi”, pozostając jednak mocno zakorzenionymi w naszej „złotej” męskości.

Autentyczność

 • Podjęliśmy emocjonalne ryzyko, bycia wrażliwymi i autentycznymi, zaufaliśmy innym
 • Nauczyliśmy się doświadczać autentycznego kontaktu z naszymi uczuciami – zwłaszcza uczuciami podstawowymi, tj. radością, smutkiem, strachem i gniewem.
 • Rozpoczęliśmy ciężką pracę gojenia starych ran i wychodzenia poza rany przeszłości, aby stać się naszym najzdrowszym, najbardziej autentycznym sobą.

Zaspokajanie potrzeb

 • Odkryliśmy nasze prawdziwe potrzeby leżące u podstaw homoseksualnych pragnień i działań.
 • Podjęliśmy niezbędne ryzyko zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb w autentyczny, zdrowy sposób.
 • W szczególności, odkryliśmy, że samoakceptacja, szacunek do samego siebie, miłość, przyjaźń, wsparcie i poczucie przynależności są podstawowymi potrzebami, które maja charakter nienegocjowalny.

Poddanie (Powierzenie)

 • Uwolniliśmy wewnętrzny opór przed zmienianiem starych wzorców lub odmiennym życiem.
 • Żyliśmy zgodnie z zasadą poddania (powierzenia) – oddając naszą wolę i życie opiece Boga – aby móc stawać się coraz bardziej takim mężczyzną, jakim – jak czujemy – widzi nas Bóg.
 • Powierzyliśmy Bogu szkodliwe przekonania i zachowania oraz stary sposób bycia, które były podstawą naszego przywiązania do niezdrowych zachowań.
 • W szczególności, musieliśmy poddać/powierzyć homoseksualną żądzą. Praca nad wewnętrznym uzdrowieniem czy osobistym rozwojem nie przyniesie nigdy prawdziwego pokoju (równowagi) komuś, kto aktywnie zaspokaja swoje homoseksualne żądze lub jest aktywny seksualnie w sposób, który stoi w sprzeczności z jego duchowością, wiarą, wartościami, moralnością, zobowiązaniami małżeńskimi, czy też szacunkiem do samego siebie.
 • Znaleźliśmy sens, a nawet wyższy cel lub powołanie w tej podróży, gdy zaczynamy przenosić nasze wewnętrzne skupienie na zewnątrz, w kierunku służenia Bogu i innym.