Select Page

Brothers Road: Türkçe

Biz uluslarası, dinlerarası, akran destekli bir derneğiz

Erkekliğe Yolculuk Şudur

Journey Into Manhood “Erkekliğe Yolculuk” arkadaşlar ile yönetilen, kendini keşfetme, kardeşlik, kişisel gelişim ve kişinin iç dünyasının iyileşmesini kapsayan deneyimsel bir haftasonu aktivitesidir

Bu aktivite yersiz eşcinsel etkileşimleri olan veya eşcinsel hisler üzerinde endişe/stresi olan erkekler için tasarlanmıştır- diğer bir deyişle, bir erkeğin inancı, ahlakı, kendi algısı veya yaşam hedefleri ile bağdaşmayan hisler ve etkileşimler.

Erkekliğe Yolculuk ( Journey Into Manhood) cinsel eğilimden bağımsız olarak erkekler ve maskulen olma kavramları etrafında çözülmemiş konuları olan kişiler için uygun, güvenli, destekleyici ancak meydan okuyucu bir ortamdır.

“Journey Into Manhood” (”Erkekliğe yolculuk”) bana yeni arkadaşlar, yeni bir toplum, ve yeni bir yaşam verdi. Bu yaşamımda yeniden bir düzenleme, yeni bir başlangıçtı. “Erkekliğe yolculuk” (Journey Into Manhood-JIM)  haftasonu deneyimi için sonsuz teşekkürler.

Victor, Florida, ABD

“Journey Into Manhood” (”Erkekliğe yolculuk”) bana kendi benliğimi çok güçlü hissetme imkanı verdi. Kendi duygularımın farkına varmayı, neyi neden hissetiğimin farkına varmamı sağladı.Eşcinsel hislerden ötürü duyduğum suçluluğun azalmasına yardım etti, ayrıca eşcinsel ihtiyaçlarımı platonik olarak giderme uğraşımda utanç, suçluluk duygularımın azalmasına yardımcı oldu- Isaac, 31 yaş, New York, ABD

Isaac, New York, ABD

“Journey Into Manhood” (“Erkekliğe yolculuk”) bana zorluklarda yalnız olmadığımı gösterdi.Ayrıca umut olduğunu ve yapmam gereken zorlu bir iş olduğunu da gösterdi.  “Erkekliğe yolculuk” aktivitesi vasıtası ile benimle aynı yolculukta olan birçok erkekle tanıştım, ve bu yolculukta birbirimizi destekliyoruz. 

Voytek, Polonya

Benim için oldukça yoğun pozitif bir deneyim oldu. JiM ( Erkekliğe  yolculuk) benim için çok güçlü pozitif bir deneyim oldu. JiM haftasonuna katılana kadar erkeklik dünyasına ait olmadığımı hissediyordum. O zamandan beri yaşamım boyunca rastladığım en inanılmaz adamlarla tanıştım, ve onlarla büyüyebildim. Özgüven, farkındalık,itidal kazandım; olgunlaştım, sevgi, gerçeklik ve metanet ile büyüdüm.

Stephen, Tennessee, ABD

Deneyim ile Keşfetme, Ders/Sunu ile Değil

Deneyimden kasdettiğimiz şey, deneyimle keşfetmedir, ders veya tartışma veya “terapi” değildir. Deneyimsel olaylar katılımlıdır, ve pasif değildir. Bunlar aşağıdaki gibi deneyimleri içerebilir:

 • Günlük tutma
 • Görüntüler veya “yönlendirilmiş imajlar”
 • Meditasyon
 • Utanç serbestleşmesi
 • Çok derin, iç gözlemle ilgili sorular
 • Doğrulamalar
 • İç çocuk doğrulaması ve iyileşme aktivitesi
 • Duygusal irdeleme ve serbestleştirme (özellikle üzüntü veya kızgınlık üzerinde)
 • Psikodram (iç çatışmaları canlandırarak- rollerin canlandırılması)

Bir basit örnek: Bir başka erkeğin gözlerine bakmanın ne hissettirdiği konusunda konuşmakla yetinmeyeceğiz. Bir başka erkekle karşı karşıya gelerek hangi düşüncelerin ve duyguların ortaya çıkabileceğini değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Altta yatan Sorunların Araştırılması

Haftasonu aktivitesi boyunca, aslında hemcins etkileşimlerini doğrudan çok fazla gündeme getirmiyoruz. Ancak, istenmeyen eşcinsel eğilimleri olan çoğumuz tarafından sıkça paylaşılan durumları inceliyoruz. Bu durumlar:

 • Utanç
 • Düşük özgüven
 • Dışlanma hisleri veya arkadaşları, aile veya diğerleri tarafından dışlanma öyküsü
 • Bağlanma, sevilme ve dahil edilme için büyük bir istek
 • Alay edilme veya istismar edilme öyküsü
 • “Baba açlığı”
 • Pasiflik
 • Defansif kopuş
 • “Erkeklerden biri” gibi hissetmeme
 • “Yeterince erkek gibi” hissetmeme
 • Gömülmüş veya çözülmemiş öfke, korku veya üzüntü
 • Erkekler veya maskülenlik(erillik) tarafından yaralanma hissi
 • Kadınlar tarafından yaralanma veya boğulma hissi veya dişilikle aşırı özdeşleşme veya dişiliğe bezenme

Her erkek kendine özgüdür. Elbette hepimiz yaşantımızda bu sorunlarla karşılaşmadık. Ancak, bu sorunlar bizim topluluğumuzda eşcinsel çekimlere bağlı aşırı stres veya uyumsuzluk yaşayan erkeklerde olağanüstü düzeyde sıktır.

Grup ve Kişisel “Çalışma”

Biz bu çalışmayı büyük grup oturumları halinde veya küçük gruplara ayrılarak yapıyoruz. Küçük grup ortamlarında katılan erkeklerin kendi kişisel işlerini yapabilmeleri için yeterli zamana izin veriyoruz.

Biz bilinçli olarak daha önce kaçındığınız konuları irdelemeyi, iç dünyanızdaki “hikayeleri” sorgulamayı veya kaçındığınız duygulara temas etmeyi sağlayan güvenli, destekleyici fakat zorlayıcı bir ortam oluşturuyoruz. “Erkekliğe Yolculuk” ( Journey Into Manhood)’ta kafamızdaki “işler”den -saklamak veya kaçmaktan ziyade- cesaret ve titiz bir dürüstlükle yüzleşiyoruz.

Ancak, biz her erkeğin serbest seçimini onurlandırırız. Katılımcı herhangi bir aktiviteye katılmak istemediği zamano aktiviteyi atlayabilir veya o aktiviteye katılmayabilir. Katılmadığınız takdirde, gönüllü personellerimiz katılmamanızın arkadasında yatan nedeni muhtemelen size sorarlar, fakat hiçbir zaman sizi isteğinizin dışında veya size doğru gelmeyen birşey için sizi zorlamazlar veya baskı yapmazlar.

İnsanlar Hakkında

Gönüllü Personeller ile İlgili

“Journey Into Manhood” (“Erkekliğe Yolculuk”) daha önce sizin bulunduğunuz yerde olan- kendi iç iyileşmeleri ve kişisel büyüme işlerini yapmış veya halen yapmakta olan- erkekler tarafından yönetilmekte ve kolaylaştırılmaktadır. Her hafta sonu aktivitesine 15-20 erkek gönüllü katılmaktadır, çünkü katılımcıların iç iyileşmesi ve kişisel büyümesini çok önemsiyorlar. Olgun gönüllü personeller ise erkeklerin kendilerini keşfetmeleri işini kolaylaştırma ve koçluk yapacak düzeyde önemli düzeyde gerçek dünya deneyimi kazanmış erkeklerden oluşmaktadır.

Kimler katılıyor?

Katılımcılar 21 yaşından 70 yaş üzeri de dahil herkes olabilir. Ancak katılımcıların çoğu 20li, 40lı yaşlardadır. Ortalama yaş 35 civarıdır. Hepsi olmasa da çoğu dindardır. Çoğu Hristiyandır, ancak Yahudiler, Müslümanlar ve diğerleri de sıkça katılmaktadır. Çoğunda gey kimliği gizlidir, ancak bazılarında bu kimlik açıktır. Yaklaşık üçre biri bir kadınla evlidir.

Erkekliğe Yolculuk’ta ne yapmıyoruz

 • “Journey Into Manhood” (“Erkekliğe Yolculuk”) bir “dönüşüm terapisi” veya “onarım terapisi” değildir. Aslında, hiçbir şekilde terapi değildir. Herhangi bir “tanı”, “tedavi” veya “danışma” yoktur. Herhangi bir şekilde seninle ilgili bir şeyin yanlış olduğuna dair düşünüş yok. “Journey Into Manhood” “Erkekliğe Yolculuk” deneyimsel bir inziva veya atölye olarak deneyimli erkekler tarafından yaşamlarında çözülmemiş sorunları olan duygusal ve zihinsel olarak sağlıklı erkekler için düzenlenmektedir.
 • Bu bir “tedavi” değildir. “Tedavi” bize karşı olanların kullandığı oldukça rencide edici ve alaycı bir kelime olup asla tarafımızdan kullanılmaz. Hemcins etkileşimi bir hastalık , bozukluk olmadığı için “tedavi”ye ihtiyacı yoktur.
 • Yaşıt olmayanlar için uygun değildir. En düşük olası katılım yaşı 21 yaştır.
 • Baskıcı değildir. Katılmak için kendi rızası dışında baskı hissetmeyen herkes katılabilir. Katılımcılara herhangi bir düşünce örüntüsü veya beklentiler aşılanmaz. Her bireyin serbest seçimini onurlandırırız.
 • “Journey Into Manhood” (“Erkekliğe Yolculuk”) bir dua veya ayine dayalı bir inziva olmadığı gibi “geyi kovma” program da değildir.Ancak biz inancı destekliyoruz- bunu da çok geniş bir maneviyat dahilinde yaparak tüm Hristiyanları, Yahudileri ( ortodoks, konservatif, reformist veya takip etmeyen), Müslümanlar, Hintliler, Budistler ve diğerlerini de dahil ediyoruz. Biz aynı zamanda inancı olmayan veya ateistlere de saygılıyız ve onları da kapsıyoruz. Herhangi bir özel inanış şeklini önermiyoruz, veya birinin mevcut dini görüşlerini kasıtlı olarak sorgulamayı, değiştirmeyi hedeflemiyoruz. Ancak Allah’ın ilahi isteği prensibini öğretiyoruz, ve birçok erkek programımızı maneviyat açısından tazeleyici bulmaktadır.
 • Herhangi bir şekilde “gey” aşağılaması yapmadığımız gibi bunun yapılmasını da tolere etmeyiz.
 • “Journey Into Manhood” (“Erkekliğe Yolculuk”) potansiyel cinsel partnerler veya erkek sevgililer bulma yeri değildir.
 • Utandırma veya alay etme yeri değildir. Aslında tam tersi: Biz sizin bir erkek olarak iç değerinizi pekiştiriyoruz; tam da olduğunuz gibi.