Select Page

Brothers Road: משימה וחזון

אנו קהילת תמיכה בינלאומית ובין-דתית

משימה וחזון

Brothers on a Road Less Traveled (“Brothers Road”) is international, diverse, interfaith and faith-affirming. We are peer-led, non-profit, and volunteer-based.

הצהרת המשימה שלנו

כארגון בין-דתי, אנו מספקים תמיכת עמיתים, עוזרים להנחות צמיחה אישית, ויוצרים יחדיו קהילות בטוחות וחומלות בעיקר עבור גברים כדי שיוכלו, מרצונם, לחקור ולהתייחס למת”מ שלהם (או דברים הקשורים לכך) בדרכים מאשרות שמתיישבות עם האמונה, הערכים, המוסר, האמונות והמטרות האישיות שלהם.

אנחנו תומכים בגברים שרוצים לחקור אפשרויות לשינוי התגובות הארוטיות או הרומנטיות שלהם לגברים אחרים או גברים אשר מחפשים ריפוי ושלום ביחסיהם עם נשים.

אנחנו מספקים גם מידע ותמיכת עמיתים לחבריהם ומשפחותיהם של הגברים שאנו משרתים ואנו מאפשרים צמיחה אישית ועבודת ריפוי לנשים, בייחוד לנשים אשר הושפעו ע”י התמכרויות, בגידה ומהנושאים המיניים של אהוביהם.

הצהרת החזון שלנו

אנחנו צופים עולם רחום יותר של כבוד הדדי בו כולנו חופשיים לבחור את הזהות שלנו, את דרך החיים שלנו ולחיות את חיינו במלאותם בשלווה – בין אם אנו מזדהים כהומוסקסואליים, סטרייטים, ביסקסואליים, בעלי משיכה תוך מגדרית, הומו לשעבר או כל הגדרה שהיא.

אנחנו צופים עולם בו כל האנשים אשר אינם מרוצים מהמת”מ שלהם חופשיים לבחור לחקור ליישב את רגשותיהם המיניים והרומנטיים עם האמונה, הערכים, המוסר והמטרות האישיות שלהם ללא הצקה, הפחדה, לעג, איסור חוקי או מגבלה אחרת.