Select Page

Brothers Road: Türkçe

Biz uluslarası, dinlerarası, akran destekli bir derneğiz

İnançlar & Değerler

Biz Saygıya Değer Veririz

“Brothers on a Road Less Traveled” Daha az tercih edilen bir yolculukta olan kardeşler” derneği bireyin içsel özerkliğine ve bireylerin eşit olması durumuna en büyük değeri verir; bunu yaparken de her kişi cinselliği veya kendi yaşamlarında bu cinselliği nasıl ifade ettiğinden bağımsız değerlendirir. Biz tüm bireyleri kapsayıcı olmaya özen gösteriyoruz; bu şekilde tüm inançlara, uluslara ve yaşamın değişik yollarında yer alan bireylerin kendi hedefleri doğrultusunda derneğimizin imkanlarından yararlandırmaya çalışıyoruz.

Biz Seçim Özgürlüğüne Değer Veririz

Hemcinslerine karşı cinsel çekim duyan tüm bireylerin kendi cinsel seçimlerini yapmasını ve bunu nasıl ifade etmek istediklerine ilişkin tüm haklarını destekleriz.

Biz Kendini Keşfetmeye Değer Veririz

Biz kendini kabul etmenin de ötesine giderek kendi hemcins etkileşimlerimizi inancımız, ahlakımız ve yaşam hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi seçiyoruz. Dolayısı ile kendini keşfeden, iç iyileşmeyi hedefleyen ve kişisel gelişmeyi hedefleyen bir yolculuğu benzer düşünen kardeşlerle birlikte hedefliyoruz.

 • İstemek Yeterli Değil. Biz kendi cinsel çekimlerimizin basit bir seçimden ibaret olmadığını ve dolayısıyla basit bir seçimle veya isteme ile değiştirilemeyeceğini biliyoruz. ( Elbette, kendi etkileşimlerimize karşı nasıl bir tavır almamız gerektiği veya tavır almak gereksinimi kendi seçimimizle olur).
 • Duyguları Baskılamak İşe Yaramaz. Hedeflediğimiz olgunlaşma süreci gerçek duygularımızı veya gerçek ihtiyaçlarımızı saklayarak veya baskılayarak gerçekleşemez. (Ayrıca tersine, en uç durumda, her cinsel arzumuzun dizginsiz hoşgörüsü ile de arzuladığımız büyümeye/gelişime ulaşamayız).

Cinsellik Akışkan Olabilir

Her ne kadar mutlak bir deneyim değil ise de, birçoğumuz cinsel çekimlerimizin zaman içinde bazen çok derin bir değişim gösterebildiğini bulduk; bu da kişisel gelişimimiz ve iç iyileşme sürecimizin sonucunda olmaktadır.

 • Artmış huzur. Çoğumuzda cinselliğimizde anlamlı bir değişim olmasa bile daha huzurlu, daha sevgi dolu olma , kendini kabul etme ve kardeşlik duyguları yerleşmiştir.
 • Azalmış eşcinsellik tutkusu veya endişe. Çoğumuzda eşcinsel etkileşimler daha az tutkulu, daha az endişe verici ve hatta bazen daha seyrek veya daha az şiddetli hale gelmiştir.
 • Daha Sağlıklı Karşı Cins İlişkileri. Çoğumuzda kadınlara karşı hislerimizde anlamlı düzelme gerçekleşmiştir. Bazısında karşı cinse yönelik artmış romantik veya cinsel istekler veya geleneksel aile oluşumu için artmış istek gelişmiştir.

Kişisel Deneyimler Farklılık Gösterir

Bu yolculuk sırasında herkeste cinsellikte anlamlı değişikliklerin, iç iyileşmenin veya kişisel gelişimin mutlak olmadığının farkındayız.

 • 180 Derece Değil. Cinsellikte değişim olduğunda bu hemen hiçbir zaman %100 geyden %100 heteroseksüele dönüşüm şeklinde veya %100 tutkuludan ( hemcinse karşı) %100 tutkusuza dönüşüm şeklinde olmamaktadır.
 • Garantisi yok. Her iç iyileşme veya kişisel gelişim sürecinde olduğu gibi, bu işin de sonuçları açısından garantisi verilemez.
 • Hata yok. Beklenen veya arzulanan düzeyde değişiklik olmaması kişisel yetersizlik, hata veya yetersiz çaba olarak yorumlanmamalıdır.

Nefret yok

LGBT kişilere veya toplumlara karşı herhangi bir nefretimiz yoktur. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Onların deneyimleri ve sorunları bizimkilere çok benzerdir. Biz sadece eşcinselliğe farklı yaklaşmayı tercih ediyoruz.

 • Hastalık Değil . Homoseksüelliğin tedavi gerektiren bir ruh hastalığı, ruhsal bozukluk veya rahatsızlık olduğu veya tedavi gerektrdiği yönündeki nosyonu kabul “etmiyoruz.”
 • Zorlama Yok. Biz hiç kimsenin cinsel yönelimini değiştirmeye eğilimini veya kendi cinsel kimliği ile mutsuz olmasına zorlayan her yaklaşımı reddediyoruz. Kimse bir başkasının cinsel yönelimini değiştiremez.
 • Utandırma yok. Kişinin iç değerlerini, öz benliğini hiçe sayan herşeyi ve utandırma, dışlama, ayrımcılık, tehdit, taciz, kötüye kullanma ve zararlı itici tedavilerin ve tekniklerin hepsine karşıyız.
 • Dışlama yok. Biz bir kişinin kendi cinsel eğilimini ifade etmesi sonucu aile üyeleri, dindar topluluklar, veya sosyal gruplar tarafından dışlanmasına karşıyız.