Select Page

Brothers Road: עברית

אנו קהילת תמיכה בינלאומית ובין-דתית

אמונות וערכים

אנחנו מעריכים כבוד

Brothers on a Road Less Traveled שם ערך עליון על הכבוד הראוי לכל בנאדם, שלכל אחד יש בחירה חופשית וערך שווה ואינהרנטי, בלי שום קשר למיניות שלו או לאיך הוא יכול לבחור לבטא אותו או להתייחס עליו בחיים שלו. אנחנו תמיד משתדלים לקבל בברכה ובכבוד כל אדם, לא משנה מהדת שלו, המדינה שלו, או עורך החיים שלו, הרוצה להתעניין במה שהקהילה שלנו מציעה.

אנחנו בעד בחירה חופשית

אנחנו מאשרים את הזכות של כל אחד החווה משיכות תוך מגדריות לבחור את הזהות המינית שלו ואיך (או אם בכלל) להביע אותו.

אנחנו מעריכים גילוי עצמי

אנחנו בוחרים להגיע גם מעבר לקבלה-עצמית ולהתייחס למת״ם שלנו בדרכים מעצימות המתאימות לאמונה שלנו, לערכים שלנו, המוסר הפרטי שלנו, ומטרות החיים שלנו. לכן אנחנו הולכים על מסע של גילוי עצמי, ריפוי פנימי, וצמיחה אישית בתוך קהילה תומכת ומעצימה של אחים החושבים כמונו.

כוח רצון הוא לא מספיק. אנחנו מודעים שהמשיכות המיניות שלנו הן לא משהו שאנחנו פשוט בוחרים בהן, גם שאי אפשר לשנות אותן על ידי כוח רצון או בחירה. (כמובן, אנחנו כן בוחרים האם ואיך אנחנו פועלים בעקבות המשיכות שלנו).

הדחקת רגשות לא עובדת הצמיחה שאנחנו מחפשים אף פעם לא יכולה לבוא מלהחביא או להדחיק את התחושות האמיתיות או את הצרכים האותנטיים שלנו. (וגם לא יכולה לבוא מהקיצון השני, דרך הכנעה בלתי מרוסנת לכל חשק מיני)

מיניות יכולה להיות בעלת אופי משתנה

למרות שזאת לא חוויה אוניברסלית, הרבה מאיתנו מצאו שהגוון של המשיכות המיניות שלנו יכול לזוז עם הזמן – לעיתים גם בצורה יסודית – כתוצאה מעבודה שעשינו בצמיחה אישית וריפוי פנימי.

הגברת שלווה. .הרבה מאיתנו מצאו תחושה הרבה יותר גדולה של שלוה, אהבה, אחוה וקבלה-עצמית – גם אם המיניות שלנו לא השתנה בצורה משמעותית.

הפחתת תאווה או מצוקה מת״מית. הרבה מאיתנו ראו שהמשיכות התוך-מגדרות שלנו הפכו לפחות תאוותיות, פחות מציקות ולפעמים גם פחות מצויות או אינטנסיביות.

יחסים התרוסקואליים יותר בריאים. הרבה מאיתנו חוו ריפוי משמעותי בתחושות ורגשות שלנו כלפי נשים. יש כאלו שמצאו התעניינות רומנטית ומינית חדשה או מוגברת במין השני או רצון מוגבר לנישואין מסורתית ומשפחה.

חוויות אינדיבידואליות הן שונות

.אנחנו מודים ששינויים משמעותיים במיניות, ריפוי פנימי, או צמיחה אישית הם לא חוויה אוניברסלית לכל מי שנכנס למסע הזה.

לא 180 מעלות. כששינויים במינות כן קורים, הן כמעט אף פעם לא נחווים כתזוזה של 180 מעלות מ100% הומו ל100% סטרייט או מ100% תאווה ל100% נטול תאווה כל הזמן.

אין הבטחות. כמו בכל עבודה של רפוי פנימי או צמיחה אישית, אין דבר כזה תוצאות מובטחות של העבודה הזאת.

בלי אשמה. כשמישהו לא משיג את רמת השינוי או את סוג השינוי שהוא חיפש, אין שום הנחה שזה משקף כשלון אישי, אשמה, או רצון או השקעה לא מספקים.

בלי שנאה

אין לנו שום איבה לגבי אנשים להטביים או קהילות להטבות. הם האחים והאחיות שלנו גם. החוויות וההתמודדויות שלהם הן לעיתים קרובות מאד דומות לשלנו. אנחנו פשוט בוחרים להתיחס למשיכות שתוך-מגדריות שלנו בצורה שונה.

לא מחלה. אנו דוחים כל רעיון/רמז שהומוסקסואליות היא מחלת נפש, סטיה נפשית, מחלה, או שהיא נטונת ״ריפוי.״

לא כפייה. אנו דוחים כל נסיון לכפות על מישהו אחר להשתנות או להיות לא מרוצה מה נטיה המינית שלו. אף אחד לא יכול לשנות את הנטיה המינית של מישהו אחר.

לא לבייש. אנחנו דוחים כל צורה של לבייש, לדחות, להציק, וכל אפלייה, איום, ניצול, וכל טכניקה מזיקה של טיפול-סלידה או כל דבר שלא מכבד את הערך של כל אחד אחר.

לא לדחות. אנחנו נגד כל דחיה של קרובי משפחה, קהילות דתיות, או קבוצות חברתיות של כל אחד ואחת המבוססות על הנטיה המינית המוצהרת שלו או שלה.