Select Page

Brothers Road: עברית

אנו קהילת תמיכה בינלאומית ובין-דתית

מי אנחנו

אנחנו קהילת תמיכה בין-לאומית ובין דתית של עמיתים ובעיקר גברים מרקע הומוסקסואלי או ביסקסואלי אשר מסיבותינו העמוקות והאישיות, איננו מקבלים או מזדהים עם התווית “הומו” ובמקום זאת מעדיפים להתייחס לנושאים העומדים ביסוד ולאמץ את הגבריות האותנטית שלנו.

זה לא אומר שאנחנו בהכחשה או שאנחנו מדחיקים את ה”עצמי האמיתי”

גברים תומכים האחד בשני בהתמודדותם עם משיכה תוך מגדרית (מת”מ) בדרכים מקבלות אשר עומדות בקנה אחד עם האמונות, הערכים, המוסר והמטרות שלנו.

המסע שלנו

למעשה, אנחנו במסע לגילוי וטיפול בסוגיות הסביבה והקשרים החברתיים שאולי הובילו אותנו לחוות משיכה תוך מגדרית (מת”מ) בלתי רצויה מלכתחילה.

הליבה של מסע זה מתמקדת בארבעה תחומים: גבריות, אותנטיות, סיפוק צרכים והכנעה. (באנגלית, ארבעת הרעיונות הללו יוצרים את ראשי התיבות “MANS”, ואנו קוראים לזה “MANS Work”, או עבודת גברים.)

ההצלחות שלנו

אנחנו דוגלים בעבודה אמיצה של צמיחה אישית ומסע רוחני ורגשי בתוך קהילה תומכת של גברים בעלי גישה דומה.

והתוצאות:

מת”מ. רבים מאיתנו ראו שינוי באופיה של המיניות שלנו במשך הזמן, או באיך שאנו חווים אותה. לעיתים, כולל ירידה בעוצמה או בתדירות שבה המת”מ בא לידי ביטוי.

אחווה.חווינו עלייה בתחושת האחווה והשייכות בקרב גברים בכל תחומי החיים.

הערכה עצמית. ההערכה העצמית שלנו גדלה ותחושת של בושה פחתו, או נעלמו.

התנהגות מינית. אלה מאיתנו שהתמודדו עם התנהגויות מיניות של הרס עצמי ושל חוסר שליטה הפחיתו, או אפילו הפסיקו את התנהגויות אלו באופן מוחלט.

רווקות ופרישות. רבים מאיתנו מצאו רמה חדשה של שלווה והגשמה באימוץ אורח חיים של רווקות ופרישות כייעוד התואם את האמונה, הערכים והמוסר שלנו.

נישואין ומשיכה בין מגדרית. רבים מאיתנו מצאו רמה חדשה של שלווה והגשמה באימוץ אורח חיים של רווקות ופרישות כייעוד התואם את האמונה, הערכים והמוסר שלנו.

אמונה. רבים מאיתנו מצאו תחושה מחודשת של שלום עם אלוקים, גדילה באמונה ותחושה גדולה יותר של אהבתו חסרת התנאים כלפינו.

שלווה. ייתכן שמעל הכל, אנחנו מוצאים שלווה – ושלווה בצורה בה הזהות המינית שלנו, הרגשות וההתנהגויות שלנו עומדות מתיישרות עם האמונות, הערכים, המוסר, האמונה והמטרות העמוקות שלנו.

הבחירה שלנו

כן, אנחנו מייצגים אורח חיים משמעותי ואלטרנטיבי לזהות ולאורח חיים המאשר הומוסקסואליות. זוהי הבחירה שלנו. זוהי הזכות שלנו לרדוף אושר כפי שאנו תופסים אותו, במיוחד כאשר הדבר כולל בתוכו משהו אישי כמו המיניות שלנו, האמונה שלנו, הרגשות שלנו ומערכות היחסים שלנו.

יחד עם זאת, אנו מכבדים את זכויותיהם של אחרים ללכת בנתיבים אחרים בכדי להשיג שלווה. אנו מאמינים בשיח אזרחי ובכבוד הדדי גם, ובעיקר, כשאין אנו מסכימים.