Select Page

Brothers Road: Polski

Jesteśmy międzynarodową, międzywyznaniową społecznością partnerską

Czym jest „Wędrówka w męskość”
– tzw. JiM (ang. „Journey Into Manhood”)

JiM jest organizowanym przez jego byłych uczestników specjalnym weekendowym wydarzeniem dotyczącym samo-odkrywania, braterstwa, osobistego wzrostu i wewnętrznego uzdrowienia.

JiM został stworzony specjalnie dla mężczyzn doświadczających pociągu do tej samej płci lub problemów z tym związanych – innymi słowy, uczuć lub pociągu niezgodnego wiarą, wartościami, moralnością, tożsamością, czy celami życiowymi.

Jednak JiM to także wydarzenie, w którym mogą uczestniczyć wszyscy mężczyźni, bez względu na seksualność, którzy chcą pracować nad nierozwiązanymi problemami dotyczącymi innych mężczyzn i męskości, w środowisku pełnym bezpieczeństwa i wsparcia, a jednocześnie środowisku czasem stawiającym wyzwania.

„Wędrówka w męskość” (Journey Into Manhood, JIM) dała mi nowych przyjaciół i wspólnotę oraz nowe życie. To była całkowita zmiana w moim życiu i nowy początek. Jestem dozgonnie wdzięczny za doświadczenia zdobyte podczas tego weekendu.

Victor, Floryda, USA

Wędrówka w Męskość dała mi znacznie silniejsze poczucie samego siebie. Nauczyła mnie, jak być świadomym własnych emocji, co czuję i dlaczego. Pomogła mi zmniejszyć mój wstyd z powodu odczuć homoseksualnych, jak również wstyd i poczucie winy, gdy pozwalałem sobie na zaspokajanie moich odczuć homoseksualnych w sposób platoniczny.

Isaac, Nowy York, USA

Wędrówka w Męskość pokazała mi, że nie jestem sam w moich zmaganiach. Pokazała mi, że jest nadzieja, ale także ciężka praca, którą mnie czeka. Podczas JIMu spotkałem wielu innych mężczyzn na tej samej drodze ,wzajemnie się wspierających.

Wojtek, Polska

To było ogromnie pozytywne doświadczenie dla mnie. Do JIMu nie miałem poczucia przynależności do świata mężczyzn. Od tego czasu jestem w stanie wzrastać i spotykać najbardziej niesamowitych mężczyzn w moim życiu. Zyskałem pewność siebie, świadomość siebie, trzeźwość, dojrzałość, wzrost w miłości, prawdzie i sile – Stephen, 34 lata, Tennesse , USA.
Stephen, Tennessee, USA

Odkrywanie poprzez doświadczanie, nie czytanie

Mówiąc „doświadczalny” rozumiemy odkrywanie poprzez doświadczenie, nie czytanie, dyskusję, czy „terapię”. Doświadczalne procesy wymagają aktywnego udziału, nie bierności. Oto przykłady:

 • Prowadzenie osobistego dziennika
 • Wizualizacje
 • Medytacja
 • Uwalnianie wstydu
 • Dogłębne pytania introspektywne
 • Afirmacje
 • Afirmacje i uzdrowienie wewnętrznego dziecka
 • Praca z emocjami i uwalnianiem emocji (szczególnie, jeśli chodzi o gniew i smutek oraz żal)
 • Psychodrama (wchodzenie w określone role w wewnętrznym konflikcie)

Jeden prosty przykład: Tutaj nie mówisz, jak to jest patrzeć w oczy innego mężczyzny. Tutaj stajesz oko w oko z innym mężczyzną, a my pomagamy Ci przepracować przekonania i uczucia, które się w tym momencie w tobie pojawiają.

Odkrywanie ukrytych problemów

Podczas weekendu właściwie nie zajmujemy się tak bardzo i bezpośrednio samym pociągiem do osób tej samej płci. Przede wszystkim odkrywamy różne podstawowe problemy, tak często doświadczane przez wielu z nas, którzy odczuwamy pociągu do osób tej samej płci. Oto przykłady:

 • Wstyd
 • Niska samoocena
 • Poczucie odrzuceni, lub fatyczne odrzucenie przez rówieśników, rodzinę, lub innych ludzi
 • Pragnienie przynależności, bycia chcianym, bycia częścią grupy
 • Prześladowanie lub wykorzystanie
 • „Głód ojca”
 • Pasywność
 • Tzw. bronne wycofanie
 • Brak poczucia bycia „jednym z facetów”
 • Brak poczucia bycia „wystarczającym mężczyzną”
 • Ukryty albo nieuwolniony gniew, strach lub smutek, żal
 • Poczucie zranienia przez mężczyzn i męskość
 • Poczucie zranienia lub stłamszenia przez kobiety lub nadmierna identyfikacja (zanurzenie) w kobiecości.

Każdy człowiek jest wyjątkowy. Oczywiście, nie każdy z nas zetknął się ze wszystkimi powyższymi problemami w swoim życiu. Niemniej jednak są to niezwykle powszechne problemy dotykające mężczyzn w naszej wspólnocie, którzy doświadczają smutku lub rozdźwięku z powodu odczuć homoseksualnych.

Praca grupowa i indywidualna

Wykonujemy tę pracę w dużych lub małych grupach. Przeznaczamy przy tym wystarczająco dużo czasu na pracę indywidualną w małych grupach.

Świadomie tworzymy bezpieczne i wspierające, ale też czasami wymagające środowisko, aby odkrywać problemy, stawiać wyzwania wewnętrznym „historiom” lub dotykać emocji, których wcześniej wielu z ans próbowało unikać. Podczas weekendu JIM stajemy twarzą w twarz z naszym wnętrzem, pełni odwagi i uczciwości – ale na tyle, na ile jesteśmy gotowi i na ile tego chcemy – zamiast ukrywania się i ucieczki.

Niemniej jednak, zawsze szanujemy wolny wybór każdego człowieka. Każdy z uczestników może zdecydować, aby nie brać udziału w którymkolwiek procesie (lub jego części). Jeżeli Ty tak zdecydujesz, to organizatorzy mogą Cię zapytać o powody Twojego wyboru, ale nigdy nie będą Cię zmuszać lub naciskać, abyś zrobił cokolwiek wbrew swojej woli, lub coś, z czym nie będziesz czuć się dobrze.

O naszych ludziach

Kilka słów o organizatorach – ochotnikach

JIM jest prowadzony przez mężczyzn, którzy sami byli tam, gdzie Ty jesteś teraz – którzy sami wykonali (i nadal wykonują) swoją własną pracę nad wewnętrznym uzdrowieniem i osobistym wzrostem. Od 15 do 20 mężczyzn poświęca swój prywatny czas, aby pomagać podczas weekendu JIM, ponieważ zależy im bardzo na wsparciu wewnętrznego uzdrowienia i osobistego wzrostu innych mężczyzn. Starsi z organizatorów JIM to mężczyźni, którzy posiadają odpowiednie realne doświadczenie w prowadzeniu pracy terapeutycznej z innymi mężczyznami.

Kto bierze udział?

Uczestnicy weekendu JiM to mężczyźni w wieku od 21 do ponad 70 lat. Jednak większość ma od dwudziestu kilku do czterdziestu kilku lat. Średni wiek to około 35 lat. Większość uczestników to wyznawcy jakiejś religii, ale nie wszyscy. Większość to Chrześcijanie, ale uczestniczą również Żydzi, Muzułmanie oraz wyznawcy innych religii. Większość z nich nie prowadziła w przeszłości „życia gejowskiego”, ale niektórzy mają tego typu doświadczenia. Około jedna trzecia jest żonata.

Czym „Wędrówka w męskość” („JiM”) NIE JEST

 • JIM nie jest „terapią konwersyjną”, lub „terapią reparatywną”. Tak naprawdę w ogóle nie jest terapią. Nie ma tutaj diagnozy, leczenia, czy też indywidualnego doradztwa o charakterze terapeutycznym. Nie przyjmuje się założenia, że jest coś z Tobą nie tak. JIM jest prowadzonym przez ochotników, doświadczalnym warsztatem dla emocjonalnie lub mentalnie zdrowych mężczyzn, którego celem jest eksploracja nierozwiązanych problemów życiowych.
 • To nie jest „leczenie”. „Leczenie” jest kpiącym i obraźliwym słowem, celowo używanym przez naszych oponentów, nigdy przez nas. Pociąg do osób tej samej płci nie jest chorobą, dolegliwością, ani też zaburzeniem, które wymaga tzw. „leczenia”.
 • JIM nie jest dla osób niepełnoletnich. Minimalny wiek danego uczestnika to 21 lat.
  Nie ma charakteru przymusowego. Nikt, kto czuje się przymuszony do uczestnictwa w weekendzie, nie powinien w nim brać udziału. Uczestnicy nie stają się tutaj przedmiotem żadnych nacisków lub oczekiwań. Szanujemy wolny wybór każdej jednostki ludzkiej.
 • JIM nie jest modlitwą, nie stanowi rekolekcji modlitewnych, ani tzw. programu – „modlitwy anty gejowskiej”. My jednakże cenimy wiarę – w szerokim znaczeniu tego słowa – która przyjmuje Chrześcijan wszystkich denominacji, Żydów (ortodoksyjnych, konserwatywnych, reformowanych i innych), Muzułmanów, Hindusów, Buddystów i wszystkich innych. Szanujemy i witamy także agnostyków i niewierzących. Nie żadnej popieramy konkretnej wiary, a także nie kwestionujemy celowo niczyich przekonań religijnych. Jednocześnie rzeczywiście nauczamy o zasadzie „powierzenia się/poddania się” Bogu oraz Jego Boskiej woli, zaś wielu mężczyzn uważa nasz program za duchowo odświeżający.
 • Nie angażujemy się w jakąkolwiek formę prześladowania gejów, nie tolerujemy tego.
 • JIM nie jest miejscem spotkania potencjalnego partnera seksualnego lub chłopaka.
 • To nie jest miejsce zawstydzania i kpin. Zupełnie odwrotnie: afirmujemy Twoją wartość jako mężczyzny takiego, jakim jesteś.