Select Page

Brothers Road: Polski

Jesteśmy międzynarodową, międzywyznaniową społecznością partnerską.

Misja i Wizja

Jesteśmy międzynarodową społecznością międzywyznaniową. Jesteśmy organizacją non-profit prowadzoną przez wolontariuszy.

Nasza misja

“Jako międzywyznaniowa wspólnota zapewniamy wzajemne wsparcie, ułatwiamy osobisty rozwój i współtworzymy bezpieczną i współczującą społeczność głównie dla mężczyzn, którzy dobrowolnie rozważają radzenie sobie z pociągiem do własnej płci (lub podobnymi dylematami), zgodnie z osobistą wiarą, wartościami, moralnością, przekonaniami i celami życiowymi”.

“Wspieramy mężczyzn, którzy chcą sprawdzić możliwości zmiany ich erotycznego lub romantycznego pociągu do innych mężczyzn, lub którzy poszukują uzdrowienia i pojednania w ich relacjach z kobietami”.

“Zapewniamy również dostęp do informacji oraz wzajemne wsparcie rodzinie i przyjaciołom mężczyzn, którym pomagamy. Pomagamy także w osobistym rozwoju i uzdrowieniu kobiet, zwłaszcza tych dotkniętych problemami seksualnymi, uzależnieniami i zdradą bliskich osób”.

Nasza wizja

“Wyobrażamy sobie bardziej współczujący świat wzajemnego szacunku, gdzie wszyscy z nas – niezależnie od tego, czy identyfikujemy się jako jednostka homoseksualna, heteroseksualna, biseksualna, odczuwająca pociąg do własnej płci, ex-gej, czy jakakolwiek inna – są wolni, aby wybierać własną tożsamość oraz drogę życiową, i aby żyć pełnią życia w pokoju i równowadze”.

“Wyobrażamy sobie świat, w którym wszyscy ludzie niezadowoleni ze swojego pociągu do tej samej płci, mogą swobodnie weryfikować możliwość pogodzenia swoich seksualnych i romantycznych uczuć z osobistą wiarą, wartościami, moralnością oraz celami życiowymi, bez zagrożenia, że będą z tego powodu doświadczać prześladowań, zastraszania, kpin, a także prawnych lub i innych zakazów/ograniczeń”.